‘EL SENDERO DE LA SERPIENTE ILUMINADO'

'HET OPLICHTENDE PAD VAN DE SLANG'


logo kundalini tierra


Kunst kan iets in de diepte van ons losmaken
waar woorden ons niet kunnen brengen.
Door schoonheid te creëren spreken wij de taal
van ons hart en volgen we onze ziel.

Nu, aan het begin van de 20e eeuw, ondergaan we een
grote verandering in ons menselijk bewustzijn.
We ontdekken onze werkelijkheid op een nieuwe manier.
Dus open de werkelijke ogen van je ogen en
lees over de heroïsche reis van Señora Serpiente.

logo gele andes 2Mythische wezens zijn sinds het begin der tijden ons bewustzijn binnengedrongen
als de aarde een grote verandering onderging.
Dus toen het magnetisme van de aarde na ongeveer 26.000 jaar begon
om te keren en de vrouwelijke energie in het collectieve
onderbewustzijn stroomde, werd er een mythisch vlammend kind
geboren.

xek vuurkind

Hij werd geboren in het midden van de Atlantische Oceaan.
Op de overblijfselen van Atlantis.
In een subtropische paradijselijke tuin op het blauwe eiland van de Azoren.

senora serpiente

Uit de magische vrouwelijke slang, Señora Serpiente.

Toen hij twee jaar oud was, ging hij met zijn moeder naar het einde van de wereld.
Daar diep in de Vallei van de Elqui in Chili, tussen de imposante
bergen van de Cordillera de los Andes, bezochten ze de plek waar de levensenergie,
 van de aarde heen zou verhuizen.
 

Al sinds het begin der tijden 

 Toen waren ze als nomaden door de uitgestrekte goudgele Atacama getrokken.
In die droogste woestijn ter wereld had hun gevoel ze laten begrijpen dat ze de eeuwigheid waren binnengegaan.

Dansend met zijn jeugdigheid en verleidend met zijn ongeremde kinderlach had de vlam zijn moeder naar de Vallei van de Maan geleid.

Hier, in een volle maan ceremonie, had het machtige neuriën van de heldere grote volle maan hun DNA en aura helemaal schoongewassen zodat ze klaar waren voor de kosmische ontmoeting die hen te wachten stond.Na te zijn aangekomen in het uiterste noorden van Chili, had de vlam zijn moeder opgetogen in de grot ingeleid waar de mummies van de Chinchorro, de oudste mummies ter wereld lagen.

http cdn.cnn.com cnnnext dam assets 190419112045 04 chinchorro mummies

Door de diepe kreet van herkenning die zijn moeder had geslaakt, was het bewustzijn van de mummies ontwaakt en verbrak het na 7000 jaar de stilte.

MP 10 geel

Telepathisch hadden ze haar verteld dat de goddelijke vrouwelijke wereldslang wakker ging worden en weer over de aarde zal gaan glijden. 
Ze verklaarden, dat zij hen hadden gevraagd in de huid van de mythisch Señora Serpiente en de vlam te kruipen en het oplichtende pad te gaan volgen, wat de mythische slangen eens in de zoveel duizenden jaren doen.
Om zo voor de evolutie van het menselijk bewustzijn, een mythisch verhaal te creëren en de planetaire harten door deze grote psychologische verandering te leiden met de taal van de kunst.
Want, het nieuwe tijdperk van leven in balans met de goddelijke vrouwelijke energie is geopend en begonnen!
De wereld beschaving is een nieuw verhaal binnengegaan. 
Nu horen we nieuwe mythes, die zijn nodig om een kader voor ons psyche te hebben waarmee we onszelf door het leven kunnen loodsen.

En zo waren ze begonnen op het pad dat had hen gevoerd langs oude volkeren die nog hun eigen geschiedenisverhaal vertelden en nog wisten hoe met mamma aarde samen te leven.
Het vlammen kind had met zijn onbevangen hart de beslissingen genomen en met haar eeuwen oude reptielen intuïtie had de mythische slangenvrouw het pad gezocht.

Middenin de Grote Oceaan, die de helft van de aarde beslaat, ligt het eiland Rapa Nui.
La Señora Serpiente en de vlam woonden er onder aan de vulkaan Rano Raraku waar de grote Moai uitgehakt werden.

Hun vriendin Prinses Piru, wiens vader de laatste koning van het eiland was geweest, had hen ingewijd in de geesteskracht van de
Paaseilanders en hoe ze met een collectief gefocust denken de Moai over hun eiland te lieten wandelen.

Bij de navel van de aarde had ze in een nachtelijke ceremonie haar voorouders opgeroepen, zodat de krachtige spirits hen zouden
begeleiden op het oplichtende pad van de Slang.

De hoge trillingen die bij de ceremonie vrijkwamen hadden iets ontsloten in La Señora Serpiente en de vlam.

Het had gevoeld alsof hun beide hersenhelften beter communiceerde en ze beter konden navigeren.

Twee jaar later waren ze in het zuiden van Chile op Isla Huapi bij de Mapuche aangekomen.
De Mapuche vertelden la Señora 
Serpiente en de vlam over hun mystieke slangen Tren Tren en Cai Cai.
De slang van het land en de slang van het water. Het 
vrouwelijke ontvangende en het mannelijke gevende.

Gedurende de tijd dat ze bij de Mapuche Indianen woonden leerde la Señora Serpiente over de zeven stadia van spiritueel bewustzijn in de Mapuche kosmologie en meer over de kunst van gefocuste energie.
De Mapuche waren er meester in om met een grote groep mensen een specifiek energieveld op te bouwen dat de omgeving en het weer voor langere periodes kon beïnvloedden
De Mapuche zeggen dat wij te gast zijn op de aarde van onze kinderen.  
Mapuche

Meer over El sendero Iluminado de los Mapuche

De slangenvrouw en de vlam vervolgden hun pad langs de Sami, in Scandinavia, die hen vertelden dat het aard magnetisme afnam omdat het aan het ompolen was. Ze voelden het onrustig onder hun voeten kronkelen door de kristallen huid waarvan het aardoppervlak gemaakt is.
Het veranderende innerlijk van Pacha Mamma, veranderde de trilling van haar grond en zeeën en haar uiterlijke processen zoals het weer.

In de lichamen van al het levende vond ook een langzame verandering van Schumann resonantie plaats anders konden de fysieke lichamen niet blijven voortbestaan.
Crystal Garden

Meer over Crystal garden

Toen de vlam negen jaar oud was woonden ze diep in het regenwoud van Ecuador, in territorium van de Shuar indianen.
De Shuar, bekend om het maken van tzantza's, gekrompen hoofdjes, leefden volgens de wijsheid, dat het onderbewustzijn het echte leven is.
In de dagen voorafgaand aan hun komst waren druppelsgewijs wijze oude sjamanen ver uit afgelegen delen van de jungle gekomen om hen samente verwelkomen en met haar Ayahuasca te drinken zodat ze haar met Tsunki kenniskonden laten maken.
Tsunki is de oer sjamane.

thumb__11_1024_1_kopie.jpg
De prachtige watergeest Tsunki was als een glinsterende sensuele vrouw de hersenen van la Señora Serpiente binnen gegleden.
Als een sereen glanzende zwarte anaconda was ze warm en openend door haar lichaam gegolfd.

De twee mythische slangenwezens hadden genoeglijk om elkaar heen gekronkeld en innige vriendschap gesloten.
Samen meanderende ze door het collectieve onderbewustzijn van de levende wezens.

De werkelijkheid is trilling, vibratie en multidimensionaal. In constante beweging, een overgang van het ene naar het andere,
een 
caleidoscopische doorgaande ervaring.
Tsunki

Meer over Tsunki

 

Bij de vikings maakten en spraken ze met Jordmundgundur.
Een ouroboro en een van de grootste wereldslangen die de atmosfeer rond de aarde vormen.

Haar eeuwen oude lichaam, opgebouwd uit alles wat erin geleefd heeft om hem te maken en in stand te houden lag 33 meter lang, lineair uitgespreid op het ijs van het meer. 
Rookwolken uitstotend hijgde ze, dat degene die onder haar beschermende gestalte woonden op moesten houden met vervuilen en plunderen van zichzelf en hun omgeving alsof er geen morgen bestaat.
Het lineaire denken had ertoe geleid dat ze linea directe naar bevrediging gingen. 
Het lineaire denken is een korte termijn denken dat schadelijk is voor de bevrediging van de verlangens die we voor de langere duur koesteren.

MEER OVER JORDMUNDGUNDUR

 

Varend op historische zeilschepen van de Friese zeevaarders, die van oudsher de sterrenbeelden gebruikten om hun terpen terug te vinden, zag
Señora Serpiente dat haar sterrenbeeld, de slang niet meer werd erkend. 
Pathetisch om het vrouwelijke zo te wissen, siste ze.

Om in het hoofd en hart van alle wereldburgers het beeld over een oer-slang van DNA, die vanuit het heelal op onze aarde neerdaalde en zo het leven bracht, te her-installeren maakte la Señora Serpiente het imposante kunstwerk “Los Siete Cielos”.
Deze hemelslang nam zeven mensen tegelijk op in haar geweldige slangenlichaam en dompelde ze onder in een thuiskomende ervaring van aardse schoonheid en het gevoel dat DNA de eeuwigheid is...
Siete Cielos

 

Meer over Los Ciete Cielos

Freya, de moedergodin van Fryslân, had la Señora Serpiente en de vlam laten zien dat de pijnappelklier onze magnetische sensor is.
Die sensor reageert op het magnetisch veld in ons wezen en op dat van de wereld rond ons.

In het veranderde aardmagnetische veld zal dit derde oog ons het gelukzalige levenspad wijzen omdat we deze sensor eindelijk weer goed leren gebruiken.

Señora Serpiente schiep een A E P .

Een energetisch geladen kunstwerk van twee slangen, het goddelijke vrouwelijke en het goddelijke mannelijke verbeeldend.
Die zich volgens de reeks van Fibonacci rond de vorm van de pijnappel, dennenappel-klier spiralen.

Dennenbomen zijn de oudste bomen op aarde.

In de garden of eden, die zich in ons hoofd bevindt, hangt de pijnappelklier aan onze hersenstam.

De appel van Eva is de zetel van de ziel.

Meer over AEP

Daarna verscheepten de Friezen, la Señora Serpiente over de Atlantische Oceaan naar de Kogi Indianen in Colombia.
De Kogi's zijn de grote broers in de mensheid, ze zijn de beschermers van het hart van Pacha Mamma. 
Met lange ceremonies die ze uitvoerden in hun territorium in de onbegaanbare Sierra Nevada de Santa Martha hadden ze er al eeuwen voor gezorgd dat haar hart goed bleef kloppen. 
Blij dat het grote ontwaken van de kleine broers was begonnen deed ze samen met de Mamos, de sjamanen van de Kogi ceremoniën om het ontwaken van de kleine broers te versnellen.

La Señora Serpiente maakte; ‘El Arbol de Serpientes’.

Meer over Arbol de Serpientes

Na 20 jaar, zag de Slangenvrouw hoe de mensensteeds gefustreerder op dat mystieke water in onze menselijke geest rond drijven.
Meer dan ooit verlangde de psyche van de mensheid ernaar om samen te smelten met haar goddelijke vrouwelijke kant om zich weer heel te voelen.

Senora Serpiente werd teruggetrokken naar Chili, de chinchorro-mummies riepen haar, de drang was zo sterk dat ze geen andere keus had gehad dan gewoon te gaan....
Tot haar grote verbazing waren de mummies van de Chinchorro hoogstpersoonlijk naar Santiago de Chile gekomen om la Señora Serpiente te verwelkomen. Ze bedankten haar voor het openen van al die kosmische poorten in haar bewustzijn en het volbrengen van de reis.
Daarna hadden ze haar gezegd snel naar de Vallei van de Elqui te gaan.

Daar, had ze in de ijle blauwe hemel een grote gouden vortex van een lichtgevende transparante slang zien spiralen.
La Serpiente de Luz was aangekomen op haar troon in de Andes.
 rivier cochiguaz met vrouw doorschijnend
Deze slang van licht is onze moedergodin.

Deze kundalini van de aarde had zich van Tibet naar Chile verplaatst.
Daarbij de gevende mannelijke energie ompolend in de Goddelijke ontvankelijke vrouwelijke energie, god.

La Serpiente de Luz ontving la Señora Serpiente met warme vreugde en vroeg haar energetisch geladen Inka Flags te maken om de vrouwelijke wijsheid van eenheid en overvloed over de grenzeloze aarde te doen waaien.

Tijdens de lange volledige zonsverduistering van juli 2019, waarbij het magnetisch veld van de Elqui Vallei van min naar plus ompoolde, was la Serpiente de Luz , als een bundel gouden energie hoog opgerezen, ze had haar kop in het zwarte gat aan de hemel gestopt en haar energie in het corona van de zon geblazen zodat het door de hele atmosfeer ging stralen.

Als een waterval van energie had ze de mensen, de dieren, de planten en de Inka Flags doordrenkt met haar goddelijke vrouwelijke magnetische velden
en was daarna vrijelijk gaan meanderen door de 
bergen en dalen van de Andes en langs de lange Chileense kust.

De Chileense vrouwen hadden hun harten jubelend geopend en begonnen een lied van welkom voor haar te zingen.
Vrouwen van over de gehele wereld volgden enthousiast.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=s5AAscy7qbI&ab_channel=GuardianNews{/youtube}

Terwijl de vrouwen zongen en de vlaggen wereldwijd begonnen te wapperden daalde de sprituele corona, de spirituele kroon, vermomd in een pandemie over de mensheid neer.

De hele mensheid vervelde net als een slang van huid toen de goddelijke vrouwelijke energie in hun bewustzijn en de twaalf lichaamsstelsels stroomde.
De Corona Radiata in hun hersenen begon weer te stralen, het verlichte hun denken van binnenuit.
Hun denken werd helder.

Ze konden oude programmeringen en patronen waar ze sinds hun kinderjaren aan vast hadden gehouden loslaten.
Onze schitterende lichtgevende mensheid heeft de belangrijkste verandering van de afgelopen 7000 jaar in onze planetaire beschaving ondergaan.

Vandaag de dag leven we vanuit het eenheidsbesef en we luisteren naar ons hart om voelend te denken.
We zijn een eenheid met alles.

We zijn thuis gekomen in het begrip dat wij de vibrerende wezens zijn die onze eigen quantum realiteit creëren.

                                                                                                                            NAAR DE WEBSHOP